Regis kommentar til Kampanje 26.november om etter en artikkel 26.november:
Dette er Årets Byrå – Prosjektet Årets Byrå 2020 går sin gang og studien blir gjennomført som planlagt

Vi har lest hva byråene sier om viktigheten av å måle kundetilfredshet. Det er vi helt enige i. Dette har vi jobbet med i 20 år.

At kommunikasjonsbyråer skreddersyr egne KTI-undersøkelser for å finne ut hvordan egne kunder oppfatter selskapet, gir stor verdi. Man finner ut hva kundene er fornøyde med og hva som kan forbedres, og som Kjetil Try sier; vi har fått gode svar, og dette skal vi fortsette med. Vi vil alltid ønske byråene velkommen tilbake ved en senere anledning.

Årets Byrå er en kundetilfredshetsundersøkelses som måler samarbeidet mellom byrå og kunde og viser hva som kjennetegner et fremgangsrikt byråsamarbeid. Årets Byrå avdekker bl.a. kundenes valg av byrå, hvorfor man bli valgt, hvordan byrået posisjonerer seg, i hvor stor utstrekning en eksisterende kunde vil anbefale byrået, og hvordan byrået jobber med mål og evaluering, samt i hvilken grad kundene vurder å bytte ut byrået, og hvorfor.

Undersøkelsens totalutvalg består av byråenes innsendte kundelister basert på Regis retningslinjer. I tillegg benyttes eget tredjepartsregister som ledd i vårt arbeid med kvalitetssikring. Undersøkelsen utføres via web og telefon og spørreskjemaet inneholder en rekke filter- og kontrollspørsmål som kvalitets sikrer kundeforholdet.

I tillegg ivaretas kundenes anonymitet. Vår erfaring er at vi på den måten gir annonsøren mulighet for oppriktige tilbakemeldinger. Alt dette skiller oss fra en ren profil- og omdømmeundersøkelse, som f.eks. Byråprofil

Deltar man i Årets Byrå, og kjøper vår rapport, gir det en unik mulighet for å sammenligne seg med bransjen, egen kategori og konkurrenter. Resultatene baserer seg på 14 KTI-områder og 30 andre spørsmål fordelt på tema og fordypning innen mange områder.

Resultatene og innsikten fra kunde- og bransjeundersøkelsen bruker byråene som et unikt verktøy i arbeidet med forbedring og forretningsutvikling. Det kan være alt fra å øke sin kunnskap om kundens marked, merkevaren og målgruppene til egne fagområder som må styrkes, som for eksempel digitalkompetanse, administrative rutiner, engasjement, kreativitet og rådgiverkompetanse. Alt som påvirker hvordan byrået posisjonerer seg. I dette arbeideidet settes det konkrete mål, evalueringskriterier, tiltak og aktiviteter.

Med 20 års erfaring innen området Kundetilfredshet har vi bred innsikt i at posisjoner kan endres på kort tid. Det kan også gjelde enkeltbyråer. Det kan være endringer i rammebetingelsene; store endringer på eiersiden, på personal, omorganisering, byrået mister kunder og muligens har fokus på områder som i stor grad påvirker KTI.

Vi respekterer også at KF vil forholde seg nøytral i forhold til ulike tilbydere av bransjeundersøkelser, det være seg rene omdømmemålinger så vel som kundetilfredshetsundersøkelser.

Regi jobber med å kartlegge bransjen på best mulig måte og å hjelpe byråene i Norden med innsikt fra studien Årets Byrå.

Har du spørsmål eller er det noe du lurer på, ta kontakt med en av oss hos Regi.
Studien starter 6.januar 2020 og du kan lese mer på www.aretsbyra.no

Robert Skölfman
VD, REGI