Årets Byrå 2018 har startet!
Er ditt byrå med?

Årets Byrå 2018

Årets byrå er en kvalitets- og bransjeundersøkelse som måler kundetilfredshet. Undersøkelsen er sendt ut til norske annonsører. Intervjuing foregår frem til slutten av februar, og den 8.mai presenterer vi de beste byråene i Norge mht kundetilfredshet (KTI). Er ditt byrå med?

Deltagende byråer vurderes blant annet på faglig kriterier om merkevaren, kunnskap om kundens marked, analytisk, strategisk og kreativ kompetanse, i tillegg til deres evne til å levere løsninger som gir forretningsmessige resultater og effekt for pengene.

Det er fortsatt mulig for norske byråer å delta. Vi kompletterer gjerne utvalget med din kundeliste, så har du mulighet for å se hvordan dine kunder vurderer ditt byrå. Mer informasjon om Årets Byrå i Norge får du ved å kontakte: pernilla.plog@regi.se eller tonje.gjerstad@regi.se. Tlf +47 41 63 70 70. Mer informasjon om Regi og Årets Byrå i Sverige finner du på www.aretsbyra.se.