Vinnerne av Årets Byrå 2017 ble Kåret 30.mai.
Les mer om alle vinnerne på www.dn.no

Årets Byrå 2018

Årets byrå er en kvalitets- og bransjeundersøkelse som måler kundetilfredshet. Den tredje studien i Norge er i gang, og rapporteres våren 2018.

Deltagende byråer vurderes blant annet på faglig kriterier om merkevaren, kunnskap om kundens marked, analytisk, strategisk og kreativ kompetanse, i tillegg til deres evne til å levere løsninger som gir forretningsmessige resultater og effekt for pengene.

Bilde RED Media Consulting, til topps for andre gang. Hele byrået på scenen under prisutdelingen 30.mai 2017, Oslo Konserthus. Foto: DN

Mer informasjon om Årets Byrå i Norge får du ved å kontakte: pernilla.plog@regi.se eller tonje.gjerstad@regi.se. Tlf +47 41 63 70 70. Mer informasjon om Regi og Årets Byrå i Sverige finner du på www.aretsbyra.se.