Resultatene og innsikten fra undersøkelsen kan brukes og formidles på ulike måter, enkeltvis eller i kombinasjon.

Byråspesifikk kunderapport

Flertallet av byråene som deltar i studien bestiller sin egen byråspesifikke rapport. Rapporten inneholder byråets resultater fra årets undersøkelse hvor vi sammenligner med bransjen og utvalgte byråer. Rapporten er tilgjengelig på tre nivåer: Basic, Professional eller Advanced.

For mer informasjon, kontakt oss i teamet.

Presentasjoner og workshops

Innsikt og kunnskap formidles med fordel gjennom interaktive presentasjoner, trendundersøkelser og kunnskapsseminarer. Våre kunnskapsrike konsulenter med bransjeerfaring kan veilede ledergruppen og/eller hele byrået, for eksempel i forbindelse med kick-off eller annen aktivitet.

Workshops gjennomføres i henhold til gitte temaer og utarbeides i samråd med byråledelsen. Resultatet skal alltid være en konkret handlingsplan for rask implementering, samt personlig rådgivning som veileder deg i den videre forretningsutviklingsprosessen.

Research og analysetjenester

Regi har et av Sveriges dyktigeste team som daglig håndterer store datamengder. Leveransen består av et tydelig beslutningsgrunnlag for:

  • Merkevare- og posisjonsanalyse
  • Prosjektoppfølging og kvalitetssikring
  • Kundestudier
  • Medarbeiderstudier
  • Kartlegging av Interessenter/målgrupper
  • Research audit

For mer informasjon, kontakt oss i teamet.