Regi jobber med researchbasert analyse og rådgivning som har til hensikt å forbedre, kvalitetssikre og bidra til forretningsutvikling av kundenes business.

Vi står bak store nordiske bransjestudier innen kommunikasjon, business law og IR Nordic Markets.

Etter mange år har vi stor kjennskap og dyp kunnskap om spesifikke bransjer. Gjennom store mengder data har vi stort sammenligningsgrunnlag som gir oss muligheter for å identifisere trender, se sammenhenger og viktige forskjeller.

Det kan dreie seg om relasjoner mellom kjøpere og rådgivere i konsulentvirksomheter, medarbeidertilfredshet, vurdering av lederskap, prosjektoppfølging, merkevarestudier eller andre skreddersydde oppdrag.

Kontakt oss