Gjør ditt byrå bedre med våre analyseverktøy

Basert på Byråundersøkelsen tilbyr vi flere ulike analyseverktøy som forsterker virksomheten på ulike måter. Byråundersøkelsen tilbyr flere analyseverktøy som på ulike måter kan forsterke din forretning. Her er noen eksempler:

  • Merkevare og posisjoneringsanalyse
  • Prosjektoppfølging og kvalitetssikring
  • Kundeundersøkelser
  • Medarbeiderundersøkelser
  • Interessent/målgruppemapping
  • Research audit

Steg 4.