Regis Byråstudie er en årlig bransje- og kundestudie som kartlegger hvor fornøyde de største kommunikasjonskjøperne er med sine kommunikasjonsbyråer. Studien gjennomføres av Regi og startet i Sverige i 2000. Fra 2015 har undersøkelsen også blitt gjennomført i Norge og i Finland. Dette er den største studien i sitt slag.

Byråets kunder deltar anonymt og på den måten bidrar de med sine erfaringer om byråsamarbeidet. Vi mottar mer enn tusen besvarelser fra de største kommunikasjonskjøperne.

 

Publisering av resultatene

De byråene som har de beste resultatene fra studien, mottar heder og ære på den årlige Årets Byrå-utdelingen.

 

Deltakelse og kvalifikasjonskrav

Det er kostnadsfritt å delta i Årets Byrå, men du må oppfylle visse kvalifikasjonskrav.

Kvalifikasjonskravene, og informasjon om hvordan du registrerer deg for Årets byrå Norge, finner du her.

 

Tidsplan for Årets Byrå Norge

  • August: Deltakerne registrerer seg og sender kundelisten sin til Regi.
  • September – november: Studien starter; gjennomføres via e-post og telefonintervjuer.
  • Desember: Studien stenger. Regi publiserer deltakerlisten, dvs de byråene som har kvalifisert seg.
  • Januar: Regi publiserer de nominerte: De byråene som har fått de beste resultatene. Vinnerne av Årets Byrå blir publisert på den årlige prisutdelingen.
  • Januar – april: De byråene som har kjøpt sin rapport, får presentert sine resultater.

 

Validering av resultatene

Resultatene for det enkelte byrå når det gjelder oppnådd kundetilfredshet kontrolleres mot andre variabler i undersøkelsen. I tillegg kommer de kvalitative vurderingene som respondenten har gitt om det gjeldende byrået.

Avvik som påvirker relabiliteten har enten blitt rettet, ikke inkludert eller sjekket med den enkelte respondenten.

Kontroll gjennomføres også dersom det innenfor rammen av et byrås resultater, har vært betydelige avvik fra individuelle respondenter, som kan påvirke sluttresultatet.

 

Kunderapporter med resultatet

Flertallet av byråene som deltar i Årets Byrå bestiller sin egen byråspesifikke rapport med sine resultater fra studien.

Rapporten gir god innsikt i kundenes opplevelser og erfaringer med samarbeidet, og bidrar i det videre forbedringsarbeidet. Hvis du er interessert i å bestille din rapport, så ta kontakt med oss i Årets Byrå-teamet.

 

Personvern

Vi er opptatt av at personopplysninger behandles korrekt og forsvarlig. Du finner våre retningslinjer her.

Alle byråer som deltar i Årets Byrå får tilsendt egen avtale om personopplysninger.

 

Vil du vite mer?

For mer informasjon, kontakt oss i Årets Byrå-teamet.