Årets Byrå er en bransjeundersøkelse som gjennomføres av Regi i samarbeid med Dagens Næringsliv hvor hele kommunikasjonsbransjen kartlegges.

Utvalget består av kommunikasjonskjøpere som evaluerer sitt samarbeidet med sitt (sine) byrå(er).

Formålet med bransje- og kvalitetsrapporten er å øke forståelsen for hva som gir vellykkede kundeforhold, hvilke utfordringer kommunikasjonsbransjen står overfor, og hva som er de mest sentrale områdene i samarbeidet, sett fra kundens perspektiv.

Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av et omfattende kunderegister over norske beslutningstagere som benytter kommunikasjonsbyråer innen de ulike disiplinene. Byråene vurderes kun av dem som er kunder i det aktuelle byrået.

Med utgangspunkt i denne bransjerapporten tilbyr Regi byråene innsikt i sine individuelle resultater. Rapporten er et dermed et viktig verktøy for videre forretningsutvikling.

Gjennom byråets egne resultater utarbeider Regi grundige analyser, individuelle presentasjoner og workshops med byråets ledelse.

Kontakt lova.strindlund@regi.se for mer informasjon og tilbud.