Årets Byrå er en bransjeundersøkelse som gjennomføres av Regi i samarbeid med Dagens Næringsliv.

Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av et omfattende register over norske beslutningstagere som benytter kommunikasjonsbyråer innen de ulike disiplinene. Byråene vurderes kun av dem som er kunder i det gjeldende byrået.

For å øke muligheten til en godkjent svarprosent er du velkommen til å sende inn din komplette kundeliste.

Å sende inn sin kundeliste:

Byråer som sender inn sin kundeliste får kunnskap om sin totale gjennomsnittlige KTI og en oppsummering av sentrale funn om kommunikasjonsbransjen.

Mal for kundelisten finner du her: Kundeliste_mal_ÅretsByrå2018

Alle kundelister behandles konfidensielt av Regi.

Regi gir konfidensialitetsavtale for de bedrifter som ønsker det. Kontakt pernilla.plog@regi.se angående disse spørsmålene.

Tilgang  til egne resultat:

Bransjerapporten gir også innsikt i byrå-spesifikke kundeevalueringer som brukes i byråets forretningsutvikling. De byråene som ønsker det, får tilgang til egne resultater, og kan da velge mellom rapporter på 4 ulike nivåer: Basic, Professional, Advanced og Advanced +.

Regler for Årets Byrå 2018

  • Send inn alle kundene dere har jobbet med i løpet av de siste 12 månedene, som oppfyller kravene til honorarinntektene nedenfor.
  • Dere oppgir hovedansvarlig kontaktperson (kontaktpersonen må være den som har budsjettansvar).
  • Dere må ha samarbeidet med kunden i minst tre måneder det siste året.

Kvalifikasjonskrav: Byråer med en byråinntekt på 6-15 millioner kr

  • Byrået må send inn alle kundene som har generert byråinntekter på minst NOK 150.000 i løpet av de siste 12 måneder.
  • Samtlige kvalifiserte kunder skal oppføres på kundelisten.

Kvalifikasjonskrav: Byråer med byråinntekt på 15+ millioner kr

  • Byrået må send inn alle kunder som har generert byråinntekter på minst NOK 300.000 i løpet av de siste 12 måneder.
  • Samtlige kvalifiserte kunder skal oppføres på kundelisten

Kunder som ikke har anledning til å delta i denne undersøkelsen

  • Kommunikasjonsbyråer kan ikke vurdere andre byråer.
  • Pro-bono kunder (charity-oppdrag) må ikke inkluderas i undersøkelsen
  • Kunder med nære personlige bånd til ansatte i bedriften, som for eksempel en partner eller et familiemedlem, har heller ikke lov til å besvare.

Konfidensialitet

Alle kundelister behandles konfidensielt av Regi, og deles ikke med andre.

Utvalget

I tillegg til at kommunikasjonskjøpere aktivt deltar i undersøkelsen, består utvalget også av Regis tredjepartregistere av kommunikasjonskjøpere.

Respondentene krysser selv av for hvilken kategori byrå de skal evaluere.