Er ditt byrå blitt nominert? Last ned symbolet her:

 

 

 

 

Årets Byrå er en bransjeundersøkelse som gjennomføres av Regi i samarbeid med Dagens Næringsliv.

Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av et omfattende register over norske beslutningstagere som benytter kommunikasjonsbyråer innen de ulike disiplinene. Byråene vurderes kun av dem som er kunder i det gjeldende byrået.

For å øke muligheten til en godkjent svarprosent er du velkommen til å sende inn din komplette kundeliste.

Å sende inn sin kundeliste:

Byråer som sender inn sin kundeliste får kunnskap om sin totale gjennomsnittlige KTI og en oppsummering av sentrale funn om kommunikasjonsbransjen.

Mal for kundelisten finner du her.

Alle kundelister behandles konfidensielt av Regi.

Regi gir konfidensialitetsavtale for de bedrifter som ønsker det. Kontakt pernilla.plog@regi.se angående disse spørsmålene.

Tilgang  til egne resultat:

Bransjerapporten gir også innsikt i byrå-spesifikke kundeevalueringer som brukes i byråets forretningsutvikling. De byråene som ønsker det, får tilgang til egne resultater, og kan da velge mellom rapporter på 4 ulike nivåer:

Basic, Professional, Advanced, Advanced +

En spesifikasjon av innholdet i nivåene kan lastes ned her

Regler for Årets Byrå 2017

  • Send inn alle kundene dere har jobbet med i løpet av de siste 12 månedene, som oppfyller kravene til honorarinntektene nedenfor.
  • Dere oppgir hovedansvarlig kontaktperson (kontaktpersonen må være den som har budsjettansvar).
  • Dere må ha samarbeidet med kunden i minst tre måneder det siste året.

Kvalifikasjonskrav: Byråer med en byråinntekt på 6-15 millioner kr

  • Byrået må send inn alle kundene som har generert byråinntekter på minst NOK 150.000 i løpet av de siste 12 måneder.
  • Samtlige kvalifiserte kunder skal oppføres på kundelisten.

Kvalifikasjonskrav: Byråer med byråinntekt på 15+ millioner kr

  • Byrået må send inn alle kunder som har generert byråinntekter på minst NOK 300.000 i løpet av de siste 12 måneder.
  • Samtlige kvalifiserte kunder skal oppføres på kundelisten

Kunder som ikke har anledning til å delta i denne undersøkelsen

  • Kommunikasjonsbyråer kan ikke vurdere andre byråer.
  • Pro-bono kunder (charity-oppdrag) må ikke inkluderas i undersøkelsen
  • Kunder med nære personlige bånd til ansatte i bedriften, som for eksempel en partner eller et familiemedlem, har heller ikke lov til å besvare.

Konfidensialitet

Alle kundelister behandles konfidensielt av Regi, og deles ikke med andre.

Utvalget

I tillegg til at kommunikasjonskjøpere aktivt deltar i undersøkelsen, består utvalget også av Regis tredjepartregistere av kommunikasjonskjøpere.

Respondentene krysser selv av for hvilken kategori byrå de skal evaluere.