Årets Byrå er en bransjeundersøkelse som gjennomføres av Regi i samarbeid med Dagens Næringsliv.

Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av et omfattende kunderegister over norske beslutningstagere som benytter kommunikasjonsbyråer innen de ulike disiplinene. Byråene vurderes kun av dem som er kunder i det aktuelle byrået.

For å øke muligheten til en godkjent svarprosent er du velkommen til å sende inn din komplette kundeliste.

Å sende inn sin kundeliste:

For å delta i Årets Byrå må du sende inn din kundeliste. For korrekt utfylling og nødvendig informasjon om dine kunder, benytter du malen du finner her:  Kundelistemal Norge 2019 Årets Byrå

Alle kundelister behandles konfidensielt av Regi.

Regi utsteder konfidensialitetsavtale for de byråene som ønsker det. Kontakt pernilla.plog@regi.se for inngåelse av en slik avtale.

Byråer som sender inn sin kundeliste får kunnskap om sin totale gjennomsnittlige KTI og en oppsummering av sentrale funn om kommunikasjonsbransjen.

Tilgang  til egne resultat:

Byrårapporten gir også innsikt i byrå-spesifikke kundeevalueringer som brukes i byråets forretningsutvikling. De byråene som ønsker det, kjøper rapporten som gir deg dine egne resultater, og man kan velge mellom rapporter på 3 ulike nivåer: Basic, Professional og Advanced.

Regler for Årets Byrå 2019

 • Send inn alle kundene dere har jobbet med i løpet av de siste 12 månedene, som oppfyller kravene til honorarinntektene nedenfor.
 • Dere kan oppgi maks tre kontaktpersoner pr kunde/merkevare (kontaktpersonen må være den som har budsjettansvaret.
 • Dere må ha samarbeidet med kunden i minst tre måneder det siste året.

Kvalifikasjonskrav: Byråer med en byråinntekt på 6-15 millioner kr

 • Byrået må send inn alle kundene som har generert byråinntekte på minst NOK 150.000 i løpet av de siste 12 måneder.
 • Samtlige kvalifiserte kunder skal oppføres på kundelisten.

Kvalifikasjonskrav: Byråer med byråinntekt på 15+ millioner kr

 • Byrået må send inn alle kunder som har generert byråinntekte på minst NOK 300.000 i løpet siste 12 måneder.
 • Samtlige kvalifiserte kunder skal oppføres på kundelisten.

Krav til byråer som skal delta i to byråkategorier (om dere ikke skal delta i to kategorier, se bort fra dette)

 • For å kvalifisere seg til to kategorier (primærkategori samt tilleggskategori) må byrået ha minst 10 kunder som har kjøpt tjenester i tilleggskategorien.
 • Totalt må kundene i tilleggskategorien har kjøpt tjenester for minst 6 MNOK i fakturerte honorarer i løpet av de siste 12 månedene.
 • Fyll inn to separate kundelister (fane og fane 2).
 • Kundene på kundeliste 1 og 2 må oppfylle samtlige regler i punkt 1-4 over.
 • Kundeliste 1 (fane 1) representerer den primære byråkategorien og skal inneholde alle kvalifiserte kunder, bortsett fra de som skal oppføres under byråkategori 2.
 • Kundeliste 2 (fane 2) representerer tilleggskategorien, og alle kunder som tilhører denne. Er tilleggskategorien f.eks. PR skal fane 2 inneholde dem som har kjøpt PR-tjenester.

Kunder som ikke har anledning til å delta i denne undersøkelsen

   • Kommunikasjonsbyråer kan ikke vurdere andre byråer.
   • Pro-bono kunder (charity-oppdrag) må ikke inkluderas i undersøkelsen
   • Kunder med nære personlige bånd til ansatte i bedriften, som for eksempel en partner eller et familiemedlem, har heller ikke lov til å besvare.
   • Kunders som man ligger i konflikt med.

Konfidensialitet

Alle kundelister behandles konfidensielt av Regi, og deles ikke med andre.

Personvern

Vi er opptatt av at personopplysninger behandles korrekt och forsvarlig. Vennligst se vår personvernspolicy her

Utvalget

I tillegg til at kommunikasjonskjøpere aktivt deltar i undersøkelsen, består utvalget også av Regis tredjepartregistere av kommunikasjonskjøpere.

Respondentene krysser selv av for hvilken kategori byrå de skal evaluere.