Årets Byrå er en bransjeundersøkelse som gjennomføres av Regi i samarbeid med Dagens Næringsliv.

Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av et omfattende kunderegister over norske beslutningstagere som benytter kommunikasjonsbyråer innen de ulike disiplinene. Byråene vurderes kun av dem som er kunder i det aktuelle byrået.

For å øke muligheten til en godkjent svarprosent er du velkommen til å sende inn din komplette kundeliste.

 

Å sende inn sin kundeliste

For å delta i Årets Byrå må du sende inn din kundeliste. For korrekt utfylling og nødvendig informasjon om dine kunder, benytter du Regis mal

Alle kundelister behandles konfidensielt av Regi.

Regi utsteder konfidensialitetsavtale for de byråene som ønsker det. Kontakt lova.strindlund@regi.se for inngåelse av en slik avtale.

Byråer som sender inn sin kundeliste får kunnskap om sin totale gjennomsnittlige KTI og en oppsummering av sentrale funn om kommunikasjonsbransjen.

 

Tilgang  til egne resultat

Byrårapporten gir også innsikt i byrå-spesifikke kundeevalueringer som brukes i byråets forretningsutvikling. De byråene som ønsker det, kjøper rapporten som gir deg dine egne resultater, og man kan velge mellom rapporter på 3 ulike nivåer: Basic, Professional og Advanced.

 

Regler for Årets Byrå 2021

 • Byråinntekt på >5.5 millioner NOK
 • Byrået må sende inn alle kundene som har generert byråinntekt på minst NOK 200.000 i løpet av de siste 12 måneder. For Event-/Brandexperiencebyråer er byråinntekten på NOK 150.000.
 • Dere må ha samarbeidet med kunden i minst 6 måneder det siste året.
 • Samtlige kvalifiserte kunder skal oppføres på kundelisten.
 • Dere kan oppgi tre kontaktpersoner pr kunde/merkevare (kontaktpersonen må være den som har budsjettansvaret.
 • Har du fusjonert med et annet byrå, og ennå ikke et felles regnskap? I så tilfelle rapporterer dere byråinntekt for hvert av de sammenslåtte byråene (i henhold til siste avsluttede regnskap).
 • Velg kategori: For å bestemme hvilken kategori du skal delt i, velger du hovedkategori. Med hovedkategori mener vi de tjenestene kundene kjøper mest av, sett i forhold til byråinntekten.

 

Kunder som ikke har anledning til å delta i denne undersøkelsen

 • Kommunikasjonsbyråer kan ikke vurdere andre byråer.
 • Pro-bono kunder (charity-oppdrag) må ikke inkluderas i undersøkelsen
 • Kunder med nære personlige bånd til ansatte i bedriften, som for eksempel en partner eller et familiemedlem, har heller ikke lov til å besvare.
 • Kunders som man ligger i konflikt med.

 

Konfidensialitet

Alle kundelister behandles konfidensielt av Regi, og deles ikke med andre.

 

Personvern

Vi er opptatt av at personopplysninger behandles korrekt och forsvarlig. Vennligst se vår personvernspolicy her

 

Utvalget

I tillegg til at kommunikasjonskjøpere aktivt deltar i undersøkelsen, består utvalget også av Regis tredjepartregistere av kommunikasjonskjøpere.

Respondentene krysser selv av for hvilken kategori byrå de skal evaluere.